Klubbens historia

1964

Yngsjö Havsbads Villaägareförening la fram ett önskemål  om  att anlägga en tennisbana vid Yngsjö Havsbad.

En tenniskommitté bestående av Arne Nordlindh, Sten Sjölin, Erik Biörklund och Sven Wester tillsattes.

 

I augusti 1964 gick man ut med teckningslistor för bidrag á 100 kr som grundplåt för en tennisbana. 49 bidrag á 100 kr = 4900 kr tecknades, och man kunde arbeta vidare med projektet.

 

1964

Villaföreningen fick en arrendefri upplåtelserätt av markägaren till fritidsområdet vid Tallbarrsvägen i Yngsjö gällande 49 år fr.o.m. 1964-09-01.

 

1965

Yngsjö Tennisklubb bildades med Arne Nordlindh som ordförande.

På sommaren anlades den första tennisbanan av F:a Asfaltbetong i Höör. Anläggningskostnaden inkl. nät kring banan och nät och stolpar på banan blev 13000 kr. Det hela finansierades med ovannämnda bidrag 4900 kr och ett banklån på 12000 kr. Ett anslag på 4000 kr erhölls från Riksidrottsförbundet 1966.

Den 6/7 står Olle Wanngren antecknad för den första speltimmen på den nya banan. Spelavgiften var 4 kr/timme.

 

1966

Klubbens första tävlingar anordnades en lördag & söndag i augusti.

Tävlingarna kom att fortgå i många år med rapportering av tävlingsresultaten i pressen (se Bild 4 till höger).

 

1967

Klubbstugan byggdes med omklädningsrum och duschar till en kostnad av 10000 kr.

 

1971

Det första bollplanket byggdes. Materialkostnad ca: 800 kr.

Ny beläggning på banan.

 

1972

Den första läktaren byggdes. Kostnad ca: 1500 kr.

 

1974

Bana 2 anlades av Skånska Cementgjuteriet till en kostnad av ca: 42000 kr. Banan finansierades med banklån på 45000 kr. Från kommunen erhölls 4000 kr i bidrag och 16000 kr från Statens Naturvårdsverk. (Se bild 1 till höger)

 

1977

Det blir ingen tredje bana enligt beslut på årsmötet. (Se bild 2 till höger)

 

1978

Nytt stängsel kring bana 1 och målning av banan. Kostnad 9500 kr

 

1979

Det andra bollplanket sattes upp. Kostnad 5600 kr.

 

1980

Arne Nordlindh avgick som ordförande. Ingvar Persson blev ny ordförande. (Se bild 3 till höger)

 

1982-1983

Anslutning till kommunens avlopp. WC och ny varmvattenberedare installerades. Kostnad 25000 kr.

 

1984

Reparation och ny ytbehandling av banorna. Kostnad 75000 kr. Nytt banklån på 60000 kr.

 

1987

Läktare vid bana 2 och plattsättning.

 

1988

Kommunalt bidrag på 10000 kr för tidigare installationer i samband med anslutning till kommunal avlopp.

 

1989

Reparation av banorna och ytbehandling. Kostnad 42000 kr.

 

1990

Anläggningarna helt avskrivna. Banklånen lösta.

 

2006

Renovering klubbhus och upprustning av anläggningen


2008

Beslut fattas av styrelsen om att skapa en hemsida för Yngsjö tennisklubb.


2009

Ny takbeläggning på klubbstugan kostnad 20.000 kr

Utförare BGM Bygg Yngsjö.

 

2010

Stöd från Riksidrottsförbundet till ny beläggning på bana 2. Beslut i styrelsen att försöka genomföra arbetet under 2011-2012.


2010

Ny hemsida publiceras och antalet besökare på hemsidan tredubblas under de kommande 3 åren. Anmälningarna till kurserna börjar även de gå via hemsidan och antalet anmälningar ökar.


2011

På årsmötet fattas beslut om upprustning av bana 2.  Detta blev startskottet för upprustning av hela YTKs tennisanläggning under de kommande åren.

Projektgrupp renovering av bana 1 ooch 2:

Stefan Wästerlid, Fredrik Remstam, Magnus Andersson, Anders Elmevik,  Ingrid Andersson, Per Andersson,Bo Leden, Jonas Magnusson & Jenny Andersson.


2012 Våren

Bana 2 renoveras och står klar i maj 2012. Totalkostnad

212.000 kr.

PEAB 144.700kr.  UNI-Sport målning 50.000 kr Tom Lundkvist dränering o grävning 18.000 kr. Lagning av nät bådabanorna

10.000 kr
2012 hösten Grävning och dränering på bana 1 utfört av Tom Lundkvist 20.000 kr


2013/2014

Under vintern byggs ett helt nytt plank upp av IKM Bygg HLM. Kostnad 38.100 kr.   Inköpt minitennisnät vid planket.

Nu kan alla klubbens juniorer träna på egen hand när de inte spelar minitennis med kompisarna!

Vi hoppas även att detta kommer till glädje för alla som vill värma upp innan de går in på banan de har bokat.


2015 Klubben inför online bokning av banor under våren


2015 Klubben fyller 50 år.


2017 Kantskärning runt banorna utförd för att skydda banorna från rötter.


2018 Nytt för i år. 3-åriga sponsoravtal.


2021 Renovering av plank.

Kostnad 25000Kr.2023 Totalrenovering Bana 1, utförd under våren med hjälp av Skanska och Uni Sport som entreprenörer. Totalkostnad 300.000Kr.


Rotskärning runt båda banorna och bollplanket utfört efter sommaren till en kostnad av 5000kr.
Tidningsurklipp från förr

Klicka på bilderna för att se större bild!

Nedan: 
Tidningsurklipp från 1985

Vinnaren år 1985 Lars Leden är son till den legendariske tennisspelaren Ido Leden s:r. Ido var en fruktad motståndare inte bara under Yngsjöspelen utan även under SM-turneringar med totalt 8 SM-tecken, två i singel och 6 i dubbel.